Algemene voorwaarden Kleywerk & co

 • Cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. Het minimaal aantal cursisten staat onder de cursus/workshop vermeld.
 • De inschrijving geldt alleen voor genoemde periode onder cursus/workshop. Met uitzondering van door Rijksoverheid opgelegde loc downs. Hierdoor gemiste lessen worden zoveel als mogelijk ingehaald.
 • Wanneer het minimaal aantal inschrijvingen gehaald is, ontvangt u een bevestiging middels een factuur via uw opgegeven e-mailadres.
 • Gelieve het factuurbedrag binnen 10 dagen te betalen.
 • Vanaf het moment van bevestiging heeft u 10 dagen bedenktijd. Binnen deze 10 dagen kunt u kosteloos alleen schriftelijk annuleren via ella@kleywerk.nl. Na deze 10 dagen wordt het volledige bedrag voor de cursus/workshop in rekening gebracht.
 • Vorige punt is bij ernstige ziekte bespreekbaar. Er wordt naar een passend alternatief gezocht.
 • Lesuitval: op een lesblokje van 8 - 11 lessen is 1 lesuitval door ziekte van de docent op eigen risico. Bij meer uitval wordt vervanging gezocht. Anders korting op het betaalde lesgeld.
 • Lesuitval: op een lesblokje van 8 - 11 lessen is 1 lesuitval door ziekte van de cursist bespreekbaar binnen de gegeven mogelijkheden om in te halen. Bij meer dan 1 les door ziekte op een lesblokje van 8 - 11 lessen is een doktersvoorschrift nodig. Lesuitval door een tussentijdse vakantie is op eigen risico.
 • Korting: Stichting Leergeld/CJP-pas/65+/Inkomenskorting. Gelieve voorafgaande aan de cursus te voldoen aan de betreffende voorwaarden en de benodigde papieren ter inzage te overhandigen.
 • Korting: wanneer dit bij de cursus/ workshop vermeld staat.
 • Kleywerk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid is vastgelegd.
 • Kleywerk zal via diverse kanalen aandacht vestigen op haar activiteiten. Hiervoor worden af en toe met aankondiging foto’s gemaakt. Bij bezwaar dit graag vooraf aangeven. Voor meer informatie zie het privacy statement hieronder.

Privacy Statement Kleywerk & co

Beste klant,

Kleywerk zal altijd zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens omgaan. We gebruiken ze om te factureren, informatie te sturen over een nieuwe workshop en wijzigingen door te geven. Beeldmateriaal gebruiken we als public relations materiaal, nadat we hiervoor schriftelijke toestemming hebben ontvangen.

Kleywerk heeft o.a. de volgende gegevens van u als klant/leerling

 • Voor- en achternaam
 • Naam-adres-woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Beeldmateriaal

Gegevens terugkrijgen

Als u niet meer met uw gegevens in het bestand van Kleywerk wilt voorkomen kunt u dat aangeven door contact met ons op te nemen. De bij ons aanwezige gegevens zullen wij dan van u verwijderen. Zonder tegenbericht bewaren wij ze zolang deze relevant zijn. Met uiterlijk een vijfjaarlijkse update.

Gegevens en derden

Eenmaal ontvangen gegevens blijven in bewaring van Kleywerk. Wanneer derden deze willen ontvangen, wordt hiervoor eerst schriftelijk toestemming gevraagd door Kleywerk.

Beveiliging/toegang

Kleywerk doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. De computersystemen van Kleywerk zijn beveiligd met BitLocker (een schijfencryptie-programma om gegevens te beschermen door alle bestanden te versleutelen) en wordt vanwege backup-doeleinden gesynchroniseerd met de Microsoft OneDrive Clouddienst via een beveiligde verbinding (SSL).

Klachten

Mocht u de noodzaak zien een klacht in te dienen over de privacy van u als gebruiker dan moet deze worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Kleywerk behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We willen onze klanten vragen om dit zelf regelmatig na te gaan op onze website.

Functionaris gegevensbescherming

Kleywerk heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming in dienst. Hier zal de eigenaresse Mariëlla Koenders op letten. Eventuele datalekken zullen dan ook door haar worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen met: Kleywerk| Mariëlla Koenders | (06) 36 17 34 81 | ella@kleywerk.nl